Een eigen huis. Een eigen thuis. Een plekje dat helemaal voor jezelf is. Waar je jezelf even kunt terugtrekken. Een plek waar je altijd jezelf kunt zijn ongeacht je beperking. Daar staat Stichting Mijn Eigen Thuis voor!

Stichting Mijn Eigen Thuis steunt ouders van jongeren met een beperking bij het realiseren van zelfstandige woonvormen.

Stichting Mijn Eigen Thuis steunt ouders op drie manieren.

Middelen

We steunen ouders door geld beschikbaar te stellen voor het inhuren van professionele ondersteuning.

Kennis

Wij stellen onze uitgebreide kennis over het realiseren van zelfstandige woonvormen gratis beschikbaar aan iedereen.

Netwerk

De stichting heeft een uitgebreid netwerk aan specialisten en verbind graag de juiste partijen met elkaar.

De afgelopen tientallen jaren is de zorg sterk geformaliseerd. Veel informele onderlinge zorg is verdwenen en werd overgenomen door grote, vanuit collectieve middelen gefinancierde, organisaties.

 

Mede tgv. vergrijzing en dientengevolge stijgende zorgkosten werd het daarmee ook voor de toekomst onbetaalbaar. Dat was voor de overheid aanleiding een koerswijziging in te zetten. Zorg moest weer iets van burgers zelf en burgers onderling worden. Zelfzorg en mantelzorg worden onder de vlag van de “participatiesamenleving” nu door de overheid sterk bepleit en gestimuleerd.

U begrijpt, ouderinitiatieven passen helemaal in de boven beschreven maatschappelijke transitie en bieden voor velen een geweldig aantrekkelijk woon/zorg perspectief. De Stichting Mijn Eigen Thuis wil graag deze initiatieven ondersteunen. Financieel, met ervaringsdeskundigheid, expertise en een uitgebreid netwerk van personen, organisaties en bedrijven.

 

Ton Caspers, voorzitter stichting Mijn Eigen Thuis

Zonder onze vrijgevige partners kunnen wij de woongroepen die zich bij ons melden niet ondersteunen. Daarom zijn wij onze partners ook zo dankbaar!

Stichting Mijn Eigen Thuis kent de volgende Gouden partners die elk jaar maar liefst € 5.000,00 doneren; 

 

 

 

 

 

 

Stichting Mijn Eigen Thuis kent de volgende Zilveren partners die elk jaar maar liefst € 2.500,00 doneren; 

logo-amerpoort.png
Cinnovate logo.png
asvz.png
logo-pgvz.png

Stichting Mijn Eigen Thuis is een maatschappelijke non-profit organisatie en heeft om die reden de ANBI status gekregen. Stichting Mijn Eigen Thuis stelt middelen beschikbaar voor het inhuren van professionele ondersteuning tijdens de realisatie van zelfstandige woonvormen. Daarnaast organiseren we diverse bijeenkomsten en fungeren we als kennisbank voor de sector.