Stichting Mijn Eigen Thuis is een maatschappelijke non-profit organisatie en heeft om die reden de ANBI status gekregen. Stichting Mijn Eigen Thuis stelt middelen beschikbaar voor het inhuren van professionele ondersteuning tijdens de realisatie van zelfstandige woonvormen. Daarnaast organiseren we diverse bijeenkomsten en fungeren we als kennisbank voor de sector.

3/1/2020

In opdracht van het ministerie van VWS is er een handige handreiking gemaakt voor ouderinitiatieven met betrekking tot de nieuwe Wet zorg en dwang.

Download de handreiking hier.

15/10/2019

Woningcorporatie de Alliantie heeft een mooie prijsvraag uitgeschreven. Wil jij kans maken om een deel van de 56 woningen in Amsterdam te kunnen huren voor jouw bijzondere woonconcept? Kijk dan snel op de website van de Alliantie.

Website Alliantie

8/10/2019

Ouders van een kind met een (verstandelijke, psychische of meervoudige) beperking kunnen zelf een woonvorm opzetten waarin hun kinderen met zorg en ondersteuning kunnen wonen, als alternatief voor een plek in een zorginstelling. De zorg en ondersteuning kopen zij colle...

25/3/2019

PGVZ biedt kwalitatieve zorg op maat. En dat zeggen ze niet zomaar. PGVZ is ontstaan vanuit een eigen zorgbehoefte, waar bestaande zorgaanbieders niet in kunnen voorzien. Flexibel, op maat en begrepen. Ze weten dus precies wat de behoefte aan zorg en begeleiding kan zi...

6/12/2018

Afwegingskader voor woningcorporaties voor medewerking aan particuliere kleinschalige woonzorginitiatieven.

Woningcorporaties hebben behoefte aan een hulpmiddel dat hen beter in staat stelt om deze initiatieven te beoordelen op hun haalbaarheid. 
Met dat voornemen is ee...

23/5/2018

Hier vindt u de brief die minister de Jonge heeft geschreven met betrekking tot het bericht ‘Woonplek van kwetsbare kinderen komt in de knel’. Als Stichting Mijn Eigen Thuis houden we de ontwikkelingen uiteraard voor u in de gaten.

23/5/2018

Burgers ervaren nog steeds knelpunten bij de toegang tot zorg. De nationale ombudsman heeft daar een mooi rapport over geschreven. 

26/4/2018

Mensen met een (fysieke, verstandelijke, psychische en/of zintuigelijke) beperking die hulp
en ondersteuning nodig hebben, geven er vaak de voorkeur aan om ‘zo gewoon mogelijk’
te wonen: kleinschalig, in een gewone woonwijk, waar zij zoveel mogelijk zelf de regie over
...

16/4/2018

De NZa beleidsregel zorginfrastructuur, van kracht sinds 1 januari 2006, is per 1-1-2015 afgelopen.  Vanaf 2015 is de Subsidieregeling Voortzetting Zorginfrastructuur 2015-2017 (hierna te noemen afbouwregeling) van kracht die afloopt per 1-1-2018.
Deze afbouwregeling i...

26/2/2018

Stichting MET ondersteunt ouderinitiatieven voor de huisvesting van jongeren met een beperking met deskundigheid via eigen netwerk op het gebied van financiering, juridische zaken en huisvesting. Stichting MET kan ook de ouderinitiatieven financieel ondersteunen om des...

Please reload

Top bericht

Wat betekent de Wet zorg en dwang voor ouderinitiatieven?

January 3, 2020

1/1
Please reload

Recente berichten

March 25, 2019

December 6, 2018

April 26, 2018

Please reload

Archive
Please reload