Najaarssymposium: Hoe koester ik de droom van een ouderinitiatief?

Deze vraag is het thema van het symposium dat op zaterdagochtend 28 oktober, tussen 9.30 en 12.30 uur plaatsvindt, georganiseerd door Amerpoort en stichting Mijn Eigen Thuis. De bijeenkomst is bedoeld voor ouders die het initiatief hebben genomen om een levensloopbestendig woon/zorginitiatief te realiseren voor hun kinderen met een beperking. Het symposium is bedoeld voor starters en voor bestaande initiatieven. Ook vertegenwoordigers van gemeenten, zorgaanbieders en professionele ondersteuners van wooninitiatieven zijn welkom. Ieder ouderinitiatief begint met een droom van ouders en initiatiefnemers die het beste voor hun kind willen. De vraag ‘Hoe houd ik die droom levend?’ stelt ouders vo

Gidsje fondswerving beschikbaar

Bedoeld als steun voor ouderinitiatieven van ouders die bezig zijn met de ontwikkeling en realisatie van levensloopbestendige woonruimte voor hun kinderen, jongeren met een beperking. Deze kleine gids is gemaakt ter gelegenheid van de najaarsconferentie IEDEREEN EEN EIGEN THUIS van de stichting Mijn Eigen Thuis, op 24 november 2016 in het Amerpoort Cultureel Centrum in Baarn.

Top bericht
Recente berichten
Archive

Stichting Mijn Eigen Thuis is een maatschappelijke non-profit organisatie en heeft om die reden de ANBI status gekregen. Stichting Mijn Eigen Thuis stelt middelen beschikbaar voor het inhuren van professionele ondersteuning tijdens de realisatie van zelfstandige woonvormen. Daarnaast organiseren we diverse bijeenkomsten en fungeren we als kennisbank voor de sector.