Bijeenkomst de Toekomst van ouderinitiatieven.

Op zaterdag 15 februari 2020 organiseren het Platform Wooninitiatieven Zuid-Nederland en Naar-Keuze een bijeenkomst voor ouders/familieleden die betrokken zijn bij ouderinitiatieven. Centraal thema deze bijeenkomst is: De toekomst van ouderinitiatieven (zie het programma). Wij hebben het zorgkantoor uitgenodigd om te spreken over hun visie op ouderinitiatieven. Dit mede naar aanleiding van de vragen rondom (onder)aannemersschap in ouderinitiatieven, werken met splitsingsformulieren, vaste contactpersonen, rekenmodules (bij combinatie PGB en Zorg in natura). Ook praten wij u graag bij over de actualiteit betreffende ouderinitiatieven. Wanneer? Zaterdag 15 februari 2020 van 10:00 tot 13:

Top bericht
Recente berichten
Archive

Stichting Mijn Eigen Thuis is een maatschappelijke non-profit organisatie en heeft om die reden de ANBI status gekregen. Stichting Mijn Eigen Thuis stelt middelen beschikbaar voor het inhuren van professionele ondersteuning tijdens de realisatie van zelfstandige woonvormen. Daarnaast organiseren we diverse bijeenkomsten en fungeren we als kennisbank voor de sector.