28/9/2017

Deze vraag is het thema van het symposium dat op zaterdagochtend 28 oktober, tussen 9.30 en 12.30 uur plaatsvindt, georganiseerd door Amerpoort en stichting Mijn Eigen Thuis. De bijeenkomst is bedoeld voor ouders die het initiatief hebben genomen om een levensloopbeste...

28/9/2017

Bedoeld als steun voor ouderinitiatieven van ouders die bezig zijn met de ontwikkeling en realisatie van levensloopbestendige woonruimte voor hun kinderen, jongeren met een beperking.
Deze kleine gids is gemaakt ter gelegenheid van de najaarsconferentie IEDEREEN EEN EI...

Please reload

Top bericht

Wat betekent de Wet zorg en dwang voor ouderinitiatieven?

January 3, 2020

1/1
Please reload

Recente berichten

March 25, 2019

December 6, 2018

Please reload

Archive
Please reload

Stichting Mijn Eigen Thuis is een maatschappelijke non-profit organisatie en heeft om die reden de ANBI status gekregen. Stichting Mijn Eigen Thuis stelt middelen beschikbaar voor het inhuren van professionele ondersteuning tijdens de realisatie van zelfstandige woonvormen. Daarnaast organiseren we diverse bijeenkomsten en fungeren we als kennisbank voor de sector.