26/4/2018

Mensen met een (fysieke, verstandelijke, psychische en/of zintuigelijke) beperking die hulp
en ondersteuning nodig hebben, geven er vaak de voorkeur aan om ‘zo gewoon mogelijk’
te wonen: kleinschalig, in een gewone woonwijk, waar zij zoveel mogelijk zelf de regie over
...

16/4/2018

De NZa beleidsregel zorginfrastructuur, van kracht sinds 1 januari 2006, is per 1-1-2015 afgelopen.  Vanaf 2015 is de Subsidieregeling Voortzetting Zorginfrastructuur 2015-2017 (hierna te noemen afbouwregeling) van kracht die afloopt per 1-1-2018.
Deze afbouwregeling i...

Please reload

Top bericht

Wat betekent de Wet zorg en dwang voor ouderinitiatieven?

January 3, 2020

1/1
Please reload

Recente berichten

March 25, 2019

December 6, 2018

Please reload

Archive
Please reload

Stichting Mijn Eigen Thuis is een maatschappelijke non-profit organisatie en heeft om die reden de ANBI status gekregen. Stichting Mijn Eigen Thuis stelt middelen beschikbaar voor het inhuren van professionele ondersteuning tijdens de realisatie van zelfstandige woonvormen. Daarnaast organiseren we diverse bijeenkomsten en fungeren we als kennisbank voor de sector.