March 25, 2019

December 6, 2018

Please reload

Recent Posts

Wat betekent de Wet zorg en dwang voor ouderinitiatieven?

January 3, 2020

1/1
Please reload

Featured Posts

Gidsje fondswerving beschikbaar

September 28, 2017

 

Bedoeld als steun voor ouderinitiatieven van ouders die bezig zijn met de ontwikkeling en realisatie van levensloopbestendige woonruimte voor hun kinderen, jongeren met een beperking.
Deze kleine gids is gemaakt ter gelegenheid van de najaarsconferentie IEDEREEN EEN EIGEN THUIS van de stichting Mijn Eigen Thuis, op 24 november 2016 in het Amerpoort Cultureel Centrum in Baarn.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Please reload

Archive

Stichting Mijn Eigen Thuis is een maatschappelijke non-profit organisatie en heeft om die reden de ANBI status gekregen. Stichting Mijn Eigen Thuis stelt middelen beschikbaar voor het inhuren van professionele ondersteuning tijdens de realisatie van zelfstandige woonvormen. Daarnaast organiseren we diverse bijeenkomsten en fungeren we als kennisbank voor de sector.