Gidsje fondswerving beschikbaar


Bedoeld als steun voor ouderinitiatieven van ouders die bezig zijn met de ontwikkeling en realisatie van levensloopbestendige woonruimte voor hun kinderen, jongeren met een beperking. Deze kleine gids is gemaakt ter gelegenheid van de najaarsconferentie IEDEREEN EEN EIGEN THUIS van de stichting Mijn Eigen Thuis, op 24 november 2016 in het Amerpoort Cultureel Centrum in Baarn.

Featured Posts
Recent Posts
Archive

Stichting Mijn Eigen Thuis is een maatschappelijke non-profit organisatie en heeft om die reden de ANBI status gekregen. Stichting Mijn Eigen Thuis stelt middelen beschikbaar voor het inhuren van professionele ondersteuning tijdens de realisatie van zelfstandige woonvormen. Daarnaast organiseren we diverse bijeenkomsten en fungeren we als kennisbank voor de sector.