Najaarssymposium: Hoe koester ik de droom van een ouderinitiatief?

Deze vraag is het thema van het symposium dat op zaterdagochtend 28 oktober, tussen 9.30 en 12.30 uur plaatsvindt, georganiseerd door Amerpoort en stichting Mijn Eigen Thuis. De bijeenkomst is bedoeld voor ouders die het initiatief hebben genomen om een levensloopbestendig woon/zorginitiatief te realiseren voor hun kinderen met een beperking. Het symposium is bedoeld voor starters en voor bestaande initiatieven. Ook vertegenwoordigers van gemeenten, zorgaanbieders en professionele ondersteuners van wooninitiatieven zijn welkom.

Ieder ouderinitiatief begint met een droom van ouders en initiatiefnemers die het beste voor hun kind willen. De vraag ‘Hoe houd ik die droom levend?’ stelt ouders voor een aantal dilemma’s.: - Als wij ouder worden en onze bijdrage verandert of stopt, wie pakt onze taken dan op? - Wie is straks verantwoordelijk voor de kinderen als wij er niet meer zijn? Kinderen worden ouder waardoor hun zorgvraag misschien zwaarder wordt. - Wat gebeurt er als de bewonersgroep in de loop ter tijd verandert, bijvoorbeeld door vertrek of overlijden.

De maatschappij verandert en het denken over zorg ook. Deze dilemma's vragen om passende antwoorden voor de toekomst om de droom levend te houden. In het programma is aandacht voor het verleden (de oorsprong van de gehandicaptenzorg), de situatie op dit moment (hoeveel initiatieven zijn er, de spreiding over Nederland, hoe zien ze er uit?) en de toekomst. Hoe ontwikkelt de gehandicaptenzorg zich, is er nog ruimte voor nieuwe initiatieven en hoe zien die er dan uit? Er zijn nu al goede voorbeelden van ouderinitiatieven die zich goed hebben voorbereid op de toekomst, zonder in te boeten op kwaliteit. Al deze vraagstukken komen aan bod en worden gepresenteerd door vakbekwame en

gepassioneerde sprekers/ervaringsdeskundigen. Inleiders zijn onder meer Natascha Spanbroek (wooninitiatief Flevoloft). Hans van der Knijff (Per Saldo), Wim Kos (ASVZ en Carante Groep) en Alfons Klarenbeek (Amerpoort) Ook zal een bestaand wooninitiatief inzicht geven in hun transformatie. Ineke Smidt (WoonMere) begeleidt het programma als dagvoorzitter.

Aan het einde van de ochtend kunt u speeddaten met de inleiders en hen persoonlijke vragen stellen. Het symposium vindt plaats in Cultureel Centrum Amerpoort in Baarn. Aansluitend kunt u deelnemen aan de lunch. Deelname is kosteloos, voor de lunch vragen we u om een bijdrage. U kunt zich aanmelden via onze website.

Featured Posts
Recent Posts
Archive