Afwegingskader Woningcorporaties


Woningcorporaties hebben behoefte aan een hulpmiddel dat hen beter in staat stelt om wooninitiatieven te beoordelen op hun haalbaarheid. Met dat voornemen is een aantal woningcorporaties bij elkaar gekomen en heeft ervaringen uitgewisseld. Aansluitend is met enkele van hen diepgaand gesproken over hun werkwijze. Al deze inzichten zijn samengevoegd tot deze notitie, een afwegingskader voor woningcorporaties voor medewerking aan particuliere kleinschalige woonzorginitiatieven. Het afwegingskader is vooral een structuur die kan worden benut in het contact met initiatieven en veel minder een set beoordelingscriteria; iedere woningcorporatie maakt eigen afwegingen.

Download het document via deze link.

Featured Posts
Recent Posts
Archive