Regeling Zorginfrastructuur

De NZa beleidsregel zorginfrastructuur, van kracht sinds 1 januari 2006, is per 1-1-2015 afgelopen. Vanaf 2015 is de Subsidieregeling Voortzetting Zorginfrastructuur 2015-2017 (hierna te noemen afbouwregeling) van kracht die afloopt per 1-1-2018. Deze afbouwregeling is ingesteld om aanbieders de gelegenheid te geven de met subsidie gefinancierde projecten in hun reguliere begroting op te nemen. Hier kunt u de brief vinden die VNG gestuurd heeft aan haar leden met betrekking tot de besluitvorming hierover van het Rijk.

Featured Posts
Recent Posts
Archive