Regeling Zorginfrastructuur

De NZa beleidsregel zorginfrastructuur, van kracht sinds 1 januari 2006, is per 1-1-2015 afgelopen. Vanaf 2015 is de Subsidieregeling Voortzetting Zorginfrastructuur 2015-2017 (hierna te noemen afbouwregeling) van kracht die afloopt per 1-1-2018. Deze afbouwregeling is ingesteld om aanbieders de gelegenheid te geven de met subsidie gefinancierde projecten in hun reguliere begroting op te nemen. Hier kunt u de brief vinden die VNG gestuurd heeft aan haar leden met betrekking tot de besluitvorming hierover van het Rijk.

Featured Posts
Recent Posts
Archive

Stichting Mijn Eigen Thuis is een maatschappelijke non-profit organisatie en heeft om die reden de ANBI status gekregen. Stichting Mijn Eigen Thuis stelt middelen beschikbaar voor het inhuren van professionele ondersteuning tijdens de realisatie van zelfstandige woonvormen. Daarnaast organiseren we diverse bijeenkomsten en fungeren we als kennisbank voor de sector.