Met Verstand en Gevoel

Afwegingskader voor woningcorporaties voor medewerking aan particuliere kleinschalige woonzorginitiatieven.

Woningcorporaties hebben behoefte aan een hulpmiddel dat hen beter in staat stelt om deze initiatieven te beoordelen op hun haalbaarheid. Met dat voornemen is een aantal woningcorporaties bij elkaar gekomen en heeft ervaringen uitgewisseld. Aansluitend is met enkele van hen diepgaand gesproken over hun werkwijze. Al deze inzichten zijn samengevoegd tot deze notitie, een afwegingskader voor woningcorporaties voor medewerking aan particuliere kleinschalige woonzorginitiatieven. Het afwegingskader is vooral een structuur die kan worden benut in het contact met initiatieven en veel minder een set beoordelingscriteria; iedere woningcorporatie maakt eigen afwegingen.

Featured Posts
Recent Posts
Archive

Stichting Mijn Eigen Thuis is een maatschappelijke non-profit organisatie en heeft om die reden de ANBI status gekregen. Stichting Mijn Eigen Thuis stelt middelen beschikbaar voor het inhuren van professionele ondersteuning tijdens de realisatie van zelfstandige woonvormen. Daarnaast organiseren we diverse bijeenkomsten en fungeren we als kennisbank voor de sector.