Wat betekent de Wet zorg en dwang voor ouderinitiatieven?

In opdracht van het ministerie van VWS is er een handige handreiking gemaakt voor ouderinitiatieven met betrekking tot de nieuwe Wet zorg en dwang.

Download de handreiking hier.

Featured Posts
Recent Posts
Archive

Stichting Mijn Eigen Thuis is een maatschappelijke non-profit organisatie en heeft om die reden de ANBI status gekregen. Stichting Mijn Eigen Thuis stelt middelen beschikbaar voor het inhuren van professionele ondersteuning tijdens de realisatie van zelfstandige woonvormen. Daarnaast organiseren we diverse bijeenkomsten en fungeren we als kennisbank voor de sector.