Stichting Mijn Eigen Thuis is een onafhankelijke stichting die zich inzet om ouders van jongeren met een beperking te helpen bij het realiseren van zelfstandige woonvormen.

Stichting Mijn Eigen Thuis is een maatschappelijke non-profit organisatie en heeft om die reden de ANBI status gekregen.

Stichting Mijn Eigen Thuis stelt middelen beschikbaar voor het inhuren van professionele ondersteuning tijdens de realisatie van zelfstandige woonvormen. Daarnaast organiseren we diverse bijeenkomsten en fungeren we als kennisbank voor de sector.

Iedereen heeft behoefte aan een eigen thuis.

Eerste aanspreekpunt bij Stichting Mijn Eigen Thuis is

Ym de Roos.

 

Ym is sociaal pedagoog en heeft als zelfstandig ondernemer ervaring met organiseren, adviseren, coordineren, fondswerving en voorlichting geven.

 

Ym is bereikbaar op telefoonnummer 06 8352 3762 en via email ym@mijneigenthuis.eu.

Het bestuur van de Stichting MET bestaat uit vrijwilligers die uit ideële overwegingen zich inzetten voor de belangen van ouders/verzorgers van jongeren met een beperking. Alle bestuurders zetten zich geheel belangeloos in uit maatschappelijke betrokkenheid. Bestuursleden hebben ieder expertise en ervaring op een specifiek domein, waardoor alle noodzakelijke kennis is vertegenwoordigd.

Voorzitter: Ton Caspers
In zijn gehele loopbaan was hij eindverantwoordelijk in diverse maatschappelijke organisaties. De afgelopen 24 jaar als bestuurder van diverse organisaties in de gehandicaptenzorg, onder andere bij Amerpoort, actief in met name de provincie Utrecht.

 

Na zijn periode bij Amerpoort is Ton bij een aantal organisaties opgetreden als interim bestuurder. Op dit moment is actief als toezichthouder in de zorg.

Secretaris: Paul Offerman
Zowel Paul als zijn echtgenote hebben beiden de zorg voor een broer met downsyndroom. Samen hebben zij ook de zorg voor hun jongste dochter die vanaf de geboorte meervoudig beperkt is.

 

Hulp aan (jonge)mensen die niet zelfredzaam zijn zit hem in de genen. Paul heeft als initiatiefnemer een innovatief state of the art woonvorm voor 16 jongeren ontwikkeld in Almere dat door het ministerie van VWS wordt gekwalificeerd als "Het voorbeeld voor Nederland in de toekomst". Paul is dus vooral ervaringsdeskundige.
Paul is daarnaast Voorzitter van de Gezondheidfabriek, Lid RvC Mind at Work en tevens directeur-eigenaar van Flevo Marketing bv.

Penningmeester: Sietse Dugour
Mede-eigenaar van DEA, Brevidius en Zorgbel. Al deze bedrijven richten zich op het ontwikkelen van technologie in de zorg.

Technologie die er in het bijzonder op gericht is de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van mensen met een beperking te verbeteren.

 

Sietse is als bestuurder van het Gezondheid en Welzijn Innovatiecentrum Almere (InnovatieFabriek) betrokken bij diverse stimuleringsinitiatieven op het snijvlak van zorg en welzijn in heel Nederland.

 

Tot slot is Sietse voorzitter van het bestuur van Stichting Forever Young Festival. Deze stichting probeert met het organiseren van festivals eenzaamheid onder senioren terug te dringen.

Bestuurslid: Theo Klarenbeek
Werkzaam als manager Huisvesting bij Carante Groep. Carante Groep is een samenwerkingsverband van 13 zorgorganisaties actief in de gehandicapten- en jeugdzorg en de ouderenzorg.

 

Vanuit zijn rol adviseert en ondersteunt hij de samenwerkende organisaties bij huisvestingsvraagstukken (vastgoedontwikkeling, onderhoud & veiligheid en samenwerking met corporaties en beleggers).